Lilla Vegfest

Lilla Vegfest är för barnen. Barnrummet ligger till vänster i vänstra korridoren innanför Växhusets entré.