Bli en effektiv vegolobbyist – Per-Anders Jande

Bli en effektiv vegolobbyist – Per-Anders Jande
1
Sep
Lördag
2018

Bli en effektiv vegolobbyist – Per-Anders Jande

Lokal
Kaféscenen
Tid
11:15

Föredragshållare: Per-Anders Jande, ordförande Svensk mat- och miljöinformation

Bara en vecka efter Vegfest Västerås är det val. Allmän rösträtt är en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle. Men demokrati handlar om mer än att bara gå och rösta. Du kan vara med och påverka demokratiska beslut i vegovänlig riktning mellan valen genom att opinionsbilda och prata med politiker. Och det är inte något som är svårt.

Svensk mat- och miljöinformation har arbetat med opinionsbildning, folkbildning och politisk påverkan i vegofrågor i många år. Inför årets val har vi hållit ett antal öppna workshoppar och panelsamtal om effektiv vegolobbying mot såväl regering och riksdag, som mot kommuner och skolor.

Vi har fått tips och information från riksdagsledamöter, kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, tjänstemän på departement, upphandlingsmyndigheten, forskare, företag som producerar vegetabiliska alternativ till kött och mejeriprodukter, opinionsbildare, debattörer och skickliga debattartikelskribenter. Under detta seminarium sammanfattar vi de viktigaste tipsen för hur du kan vara med och påverka samhället i vegovänlig riktning.