Forska utan djurförsök – Karin Gabrielson Morton

Forska utan djurförsök – Karin Gabrielson Morton
2
Sep
Söndag
2018

Forska utan djurförsök – Karin Gabrielson Morton

Lokal
Kaféscenen, Växhuset
Tid
15:00

Argument
Det finns många skäl att ersätta djurförsök
För många är de etiska skälen – att man inte ska utsätta djur för lidande – tillräckliga. Andra anser att människan har en särställning som gör att det är rätt att använda djur i försök när det gagnar oss. De flesta är nog ändå överens om att djurförsök inte ska användas i onödan och att det är bra om fler djurförsök kan ersättas. Men visste du att satsningar på djurfri forskning också innebär att satsa på modern spjutspetsforskning och viktiga vetenskapliga framsteg?
Kritiken mot djurförsök och argumenten för att satsa på djurfria metoder handlar alltså inte enbart om djurens lidande, utan om att det behövs bättre metoder. Det finns en övertro på att djurförsöken ger oss all kunskap vi behöver för att få fram säkra läkemedel och få bort farliga kemikalier. Djurförsök är dessutom mycket dyra att genomföra och väldigt tidskrävande.

Även om det inte går att förneka att djurförsök historiskt har haft en stor betydelse för att få fram kunskap om och behandlingar mot sjukdomar, ska man vara medveten om att det finns skillnader mellan människor och djur. Resultaten kan inte överföras till människor rakt av. Ibland kan de till och med vara missvisande. Att utveckla nya, bättre och mer ändamålsenliga metoder ger stora fördelar även för oss människor.

Föreläsningen hålls av Karin Gabrielson Morton.