Jonna Håkansson

Jonna Håkansson

Jonna Håkansson

Lokal
Växhuset, Källaren

Jonna föreläser och skriver om hur olika förtryck samverkar och vill med ett feministiskt perspektiv på makt verka för en djurrättskamp som vägrar dikotomi.