Per-Anders Svärd

Per-Anders Svärd

Per-Anders Svärd

Lokal
Växhuset, Källaren

Per-Anders Svärd är doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Associate Fellow vid Oxford Centre for Animal Ethics och tidigare förbundsordförande i Djurens Rätt (2003–2007).
I sin pågående forskning studerar han diskurser om djur/människa-relationen så som de framträder i den svenska djurskyddspolitiken från 1840-talet till idag.

http://peranderssvard.se/wp/